Redovisning av 2020-års verksamhet och resultat

Även om vi fått dispens från att hålla årsmöte i år så måste styrelsen fullfölja sina uppgifter när det gäller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt aktivitetsplan. Vi lägger därför ut den information som i normala fall delas ut på årsmötet, här på hemsidan istället. Aktivitetsplanen finns under fliken med samma namn här ovan.

Verksamhetsberättelse 2020

Balansräkning 2020

Resultaträkning 2020

Budget 2021

Styrelsen Labrador Skaraborg