Anmälningsformulär

De personuppgifter som du lämnar till Labrador Skaraborg i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din anmälan. Dina uppgifter samlas inte i någon databas utan används endast i samband med den aktivitet som du anmält dig till.

Betalning ska ske i samband med anmälan. Deltagande i aktivitet bekräftas först vid betalning, vilket betyder att om betalning inkommer för sent kan platsen vara upptagen. För att avgift ska återbetalas efter anmälningstidens utgång krävs veterinärintyg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s