Utställning

Anmälningsavgiften är 200 kr för samtliga klasser utom veteranklass 1 och 2 som är gratis. Avgiften sätts in på pg 33 19 04-3. Skriv namn samt hundens regnr.

Anmälan görs antingen i anmälningsformuläret här på hemsidan eller via post till Lotta Larsson, Jonstorp, 541 96 Väring.

För utställare av labrador krävs  medlem i LRK för alla klasser utom för valpklass 1 och 2. Medlemsnummer anges i anmälan.

Till den inofficiella retrieverutställningen kan man anmäla till någon av följande klasser:

  • valpklass 1 (4-6 mån)
  • valpklass 2 (6-9 mån)
  • juniorklass (9-15 mån)
  • unghundsklass (15-24 mån)
  • jaktklass (från 15 mån, lägst 3:e pris vid officiellt jaktprov för retriever)
  • öppen klass (från 24 mån)
  • championklass (SE UCh, SE U(U)Ch eller annan av SKK godkänd nationell utställningschampion)
  • veteranklass 1 (7-10 år)
  • veteranklass 2 (från 10 år)

Hunden deltar i klass efter den ålder hunden har på utställningsdagen. Hund som är utställningschampion får endast delta i championklass alternativt, om den uppnått rätt ålder, veteranklass 1 eller veteranklass 2.

Regler för Labradorklubbens inofficiella utställningar (gäller fr.o.m. 2016-01-01).


Resultat från den inofficiella utställningen den 18 september 2022


Resultat från den inofficiella utställningen 2 oktober 2021


Resultat inofficiell retrieverutställning Axvall 15 september 2019


Resultat Inofficiell retrieverutställning Tånga Hed 2 juni 2018


Resultat Inofficiell retrieverutställning Axvall 17 juni 2017


Resultat Inofficiell retrieverutställning Axvall 18 juni 2016


2015 anordnade region Skaraborg Labradorklubbens Club Show.

Information om Club Show 2015 hittar du under denna länk!