FB-R

fbrlogga (3)

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.

Labradorklubbens huvudstyrelse har beslutat att satsa på utbildning av funktionärer för funktionsbeskrivning. Det behövs beskrivare, testledare och kastare. Läs mer på SSRK:s hemsida om antagningskrav, m.m.

Labrador Skaraborgs styrelse ser gärna att intresserade med erforderliga kunskaper och erfarenhet går utbildningen så att vi kan erbjuda FB-R för labradorer i vår egen region. Bidrag till utbildningen kan sökas hos huvudstyrelsen och vi hjälper till med det.

Vänligen
Styrelsen, Labrador Skaraborg