Välkomna till ett nytt aktivitetsår!

Årsmötet har genomförts och några små förändringar har skett i styrelsen som ni ser under fliken Styrelse.

Så fort vädret tillåter kör vi igång med våra kurser i valp- och grundlydnad, viltspår och apportering. Titta gärna i vår aktivitetsplan i högra kolumnen. Håll utkik här på hemsidan när kurserna startar. Det går redan nu att anmäla sig under fliken Anmälningsformulär.

Styrelsen Labrador Skaraborg

Årsmöte 2019

Labrador Skaraborgs årsmöte (ordinarie regionmöte) kommer att äga rum den 9 februari 2019 kl. 14.00. Plats Hundarena Skövde i Skultorp. Årsmötet kommer att föregås av någon typ av trevlig aktivitet, t.ex. lydnads- eller apporteringsträning.

Vi påminner om att motioner och förslag, som medlem önskar få behandlad vid ordinarie regionmöte, skriftligen ska avlämnas till Labrador Skaraborgs styrelsen senast den 1 december, t.ex. via mail till ordf@labradorskaraborg.com. Mer information finns på LRK:s hemsida under rubriken Regioner.

Labrador Skaraborg vill gärna uppmärksamma medlemmar som erhålllit championat under året med en rosett. De som erhållit championat under 2018, och ämnar delta vid årsmötet, ska därför anmäla detta till Lotta ordf@labradorskaraborg.com senast den 10 januari 2019.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar tillfället i akt och nyttjar sitt inflytande i klubben genom att komma till årsmötet.

Styrelsen Labrador Skaraborg