Styrelse

  Ordförande/
Utställningsansvarig

Lotta Larsson
ordf@labradorskaraborg.com
0736-815424
 
Vice ordförande (jakt)
Maria Tivemo-Eftring
maria.tivemo.eftring@gmail.com
0705-427365
  Sekreterare/Medlemsansvarig
Katarina Averås
katarina@averas.se
0703-137800 
  Kassör/webansvarig
Jane Geismar
kassor@labradorskaraborg.com
0702-440959
  Ledamot/Jaktansvarig
Inger Brissman
jakt@labradorskaraborg.com
0705-441176              
  Ledamot/Viltspåransvarig
Inger Aamodt
viltspar@labradorskaraborg.com
0705-500524
  Ledamot/utbildningsansvarig
Ewa Harrysson
ewa.harrys@outlook.com
0735-390519
  Suppleant 1
Inger Fransson
inger.highstones@hotmail.com
0738-045371
  Suppleant 2
Marianne Albertsson
majsan.albertsson@gmail.com
0703-566827
  Revisorer
Roland Andersson
Inger Kronberg-Karlsson
  Revisorsuppleant
Bengt Andersson
  Valberedning
Annelie Klint
annelie.klint@skovde.se
Fredrik Widmark
Emma Kilborn Widmark