Anmälningsformulär

De personuppgifter som du lämnar till Labrador Skaraborg i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din anmälan. Dina uppgifter samlas inte i någon databas utan används endast i samband med den aktivitet som du anmält dig till.

Betalning ska ske i samband med anmälan. Deltagande i aktivitet bekräftas först vid betalning, vilket betyder att om betalning inkommer för sent kan platsen vara upptagen. För att avgift ska återbetalas efter anmälningstidens utgång krävs veterinärintyg.

OBS! Lämna INTE kommentarer på denna sida, de hanteras ej!